Det danske Pasteur selskabs rejselegat

Af Selskabets midler vil der årligt blive uddelt ét eller flere legater til hjælp for danske forskere på videnskabens og erhvervslivets område inden for mikrobiologi, immunologi og de dertil knyttede videnskaber.
Støtten ydes fortrinsvis til studieophold i udlandet; herunder specielt ved Institut Pasteur i Frankrig eller ledende institutter i udlandet.

Der er ansøgningsfrist hvert år i starten af oktober, og puljen uddeles i slutningen af november samme år. Se de specifikke datoer under Formalia.
Legatuddelingen for 2023 er afsluttet.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

 • Curriculum vitae
 • Tidspunkt, sted og formål med rejsen
 • Eventuelle anbefalinger og invitationer
 • En kort beskrivelse af hvorledes legatet tænkes anvendt (forskningsplan)

Ved uddeling prioriteres ansøgere, der har: 

 1. En kandidatgrad eller er postgraduat
 2. En kvalificeret forskningsplan i forhold til det projekt, der søges støtte til
 3. En redegørelse for hidtidig forskningsaktivitet – herunder publikationer i peer reviewede tidsskrifter
 4. Et realistisk budget

Formalia 2023

 • Ansøgningen kan skrives på dansk eller engelsk. 
 • Den uddelte sum varierer fra år til år og afhænger af selskabets investeringer.
 • Ansøgningen indsendes til kontakt@pasteurselskabet.dk som en samlet pdf-fil.
 • Ansøgninger modtages senest den 2. oktober 2023
 • Ansøgere kan forvente svar i slutningen af november 2023

Selskabet står åbent for tilmelding af nye medlemmer, som ønsker at støtte aktive forskere.
Eventuelt interesserede kan henvende sig på kontakt@pasteurselskabet.dk