Det danske Pasteur-selskab

Om Pasteurselskabet

Det danske Pasteur-selskabs hovedformål er at yde støtte til dansk forskning inden for mikrobiologi, immunologi og beslægtede videnskaber. Støtten ydes til studierejser eller studier i udlandet; herunder på “Institut Pasteur” eller lignende institutter i Frankrig. Du kan læse mere om kriterierne for at søge rejselegatet her.

Dansk Pasteur Selskab blev oprettet i 1922 ved 100-året for Louis Pasteurs fødselsår.
Ved oprettelsen modtog foreningen generøs økonomisk støtte fra enkeltpersoner som professor Niels Bohr, der donerede 100 kr., og markedsledere i branchen som De Danske Spritfabrikker, Carlsberg og De Forenede Bryggerier A/S, der henholdsvis donerede 20.000 kr. , 2.000 kr. og 2.000 kr. (100 kr. svarer til cirka 3.000 kr. i 2022).

Individuelle medlemmer og branchemedlemmer af samfundet fortsatte med at donere årlig økonomisk støtte. Selskabets første formand var professor S.P.L. Sørensen (1868-1939), leder af Kemisk Institut ved Carlsberg Laboratoriet, der introducerede pH-begrebet. På bestyrelsesmødet den 5. december 1922 havde fire videnskabsmænd søgt om støtte, og to af dem modtog hver 6.000 kr. for at besøge Pasteur Instituttet i Paris og deltage i et 4-måneders videregående kursus i bakteriologi i foråret 1923: Leder af Afdeling for Diagnostisk Bakteriologi ved Statens Serum Institut, Martin Kristensen, og assistent ved Den Kongelige Veterinærhøjskole, H.O. Schmit-Jensen. Denne procedure for Dansk Pasteur Selskabs donation af legater til forskere inden for mikrobiologi, immunologi og tilknyttede videnskaber fortsatte i de næste 100 år.

Samarbejdet mellem Danmarks Mikrobiologiske Selskab og Det danske Pasteur-selskab blev etableret på generalforsamlingen den 13. november 2017.

Vedtægter

Selskabets vedtægter kan downloades her.