Aktiviteter i 2024

Journal of Pathology, Microbiology and Immunology (APMIS Journal) har i januar 2024 udgivet et særligt focus issue om Louis Pasteu.
Det blev iværksat i forbindelse med, at Det Danske Pasteurselskab fejrede sit 100 års jubilæum. 

Du kan læse udgivelsen her.

Aktiviteter i 2023

Det danske Pasteurselskab afholder Generalforsamling for sine medlemmer i forbindelse med DMS’s årskongres:
Mandag den 13. november 2023, kl. 13.15-14.00 
i Marmorhallen, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab tillige indeholdende årsregnskab for Pasteur-legatet til godkendelse
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  5. Valg af revisorer
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. oktober. Send venligst en mail til: kontakt@pasteurselskabet.dk

Yderligere materiale udsendes 14 dage før generalforsamlingen.

Aktiviteter i 2022

Det danske Pasteurselskab fejrede sit 100 års jubilæum den 25. oktober 2022 hos Carlsberg med vores medlemmer og samarbejdspartnere.

Du kan se programmet for dagen herunder, der inkluderede en række spændende foredrag – ikke mindst fra Stewart Cole fra Institut Pasteur i Paris, Morten Kielland-Brandt, Zoran Gojkovic, Niels Høiby og Maria Alhede.

Arrangementet afsluttedes med en reception, hvor Pasteurselskabet og Carlsberg bød på en særlig jubilæumsøl.

Program for 100 års jubilæum

Relevante artikler